در حال بارگذاری ...
کلینیک مرکز در حال حاضر در منطقه نردین استان سمنان و شعبه شرق در منطقه کیاسر مازندران حضور دارند.
32041
درمان دندان پزشکی
5040
جراحی چشم
86462
معاینه چشم پزشکی
HyperLink HyperLink
  • تصویر 1
  • تصویر 2
  • تصویر 3

گزارش فعالیت کلینیک ها

نردین شاهرود

استان سمنان این بار مقصد پانزدهمین سفر نورآوران است نورآوران در منطقه نردین شهرستان میامی این استان استقرار خواهد یافت.
دهستان نردین در 176کیل...

اسلام آباد فریدون شهر

نورآوران سلامت پس از طی نمودن سیزده نقطه محروم کشور اینبار به روستای اسلام آباد فریدونشهر سفر کرده تا خدمات خود را به مردم شریف این نطقه ارائه نماید.<...
HyperLink