در حال بارگذاری ...
کلینیک های سیار مرکز، در قلعه خواجه خوزستان و شعبه شرق نیز، در بشرویه خراسان جنوبی مستقر می باشند
51557
درمان دندان پزشکی
7957
جراحی چشم
138808
معاینه چشم پزشکی
HyperLink HyperLink
  • کاروان نورآوران سلامت
  • کلینیک سیار چشم پزشکی
  • اتاق عمل سیار خیریه چشم
  • کلینیک سیار دندانپزشکی
  • کلینیک سیار دندان پزشکی تهران
  • کلینیک خودکشش چشم پزشکی تهران

گزارش فعالیت کلینیک ها

استقرار نورآوران سلامت در بام خوزستان

تازه آباد استان کرمانشاه، مقصد بعدی نورآوران

HyperLink