در حال بارگذاری ...
صفحه اصلی  / کلینیک های سیار  / کلینیک سیار چشم پزشکی

کلینیک سیار چشم پزشکی

  • تصویر 1
  • تصویر 2
  • تصویر 3

 

کلینیک سیار چشم پزشکی مجهز به تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای انجام معاینه کامل چشم‌پزشکی است و در آن، یک سالن به اپتومتری و پاراکلینیک اختصاص یافته و بیماران پس از طی نمودن مرحله پذیرش در اتاق پذیرش، به این سالن مراجعه نموده و شماره چشم ایشان تعیین می‌شود. سپس به اتاق پزشک مراجعه نموده و معاینه چشم‌پزشکی انجام می‌شود. اقدامات پاراکلینیک مورد نظر چشم‌پزشک نیز با استفاده از دستگاه‌هایی که در کلینیک سیار مستقر شده‌اند، قابل انجام خواهد بود. امکان انتقال این کلینیک به تمامی نقاط کشور وجود داشته و با استفاده از تیم فنی که همواره همراه آن هستند، در روستاها و شهرها مستقر شده و به ارائه خدمات خواهد پرداخت.

تجهیزات و لوازم موجود در آن مطابق با استانداردهای یک کلینیک مجهز بوده و دستگاه‌های تشخیصی و پاراکلینیکی متعددی در آن قرار داده شده که برحسب نیاز قابل تغییر یا افزایش خواهند بود.