در حال بارگذاری ...
صفحه اصلی  / کلینیک های سیار  / اتاق عمل سیار چشم پزشکی

اتاق عمل سیار چشم پزشکی

در اتاق عمل سیار چشم، جراحی کاتاراکت و جراحی های کوچک چشمی قابل انجام می باشند. در این اتاق عمل کلیه امکانات جراحی نظیر میکروسکوپ، دستگاه فیکو و سایر لوازم مورد نیاز پیش بینی شده و با توجه به دستگاه استریلیزاسیون تعبیه شده در آن، شرایط بسیار مناسب و مطلوبی برای انجام جراحی دارد.  

این اتاق عمل، متناسب با استاندارهای روز دنیا طراحی شده و هر آنچه که برای انجام یک جراحی کم خطر مورد نیاز است، در ساخت آن لحاظ شده است.