در حال بارگذاری ...

جمکران

1700
درمان دندان پزشکی
273
جراحی چشم
5305
معاینه چشم پزشکی
HyperLink
این بار استان قم شهر بی بی فاطمه معصومه و امام زمان(عج) میزبان هفدهمین سفر های دوره ای نورآوران سلامت گردید. سایت بیمارستانی نورآوران از ابتدای سال نود و پنج در شهر مقدس جمکران کار خود را آغاز میکند. در این ماموریت به افراد محروم بخش های مختلف استان سرویس ارئه می گردد.