در حال بارگذاری ...
صفحه اصلی  /  اخبارشروع فعالیت در تازه کند

شروع فعالیت در تازه کند | ۱۳۹۵/۵/۴

نورآوران سلامت که از تاریخ 21 تیر ماه در منطقه جهت آماده شدن سایت بیمارستانی حضور داشتند سرانجام ار تاریخ اول مرداد ماه فعالیت درمان خود را آغاز نموده است