در حال بارگذاری ...
صفحه اصلی  /  اخبارسه دوره جراحی در تازه کند

سه دوره جراحی در تازه کند | ۱۳۹۵/۷/۴

نوراوران سامت که از تاریخ  30تیر ماه کار خود را در منطقه آغاز نموه است تا کنون سه دوره جراحی در منطقه برگزار نموده است که در این مدت 221 نفر از افراد این منطقه تحت جراحی قرار گرفته اند.