در حال بارگذاری ...
صفحه اصلی  / مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از تشکیلات ستادی نهاد ریاست جمهوری بوده که زیرنظر مستقیم معاون اول رییس جمهور مسئولیت هماهنگی و پیگیری امور مرتبط با مناطق محروم کشور را بر عهده دارد. این دفتر در سال 1368 تاسیس گردیده و توجه ویژه ریس جمهور و هیئت محترم دولت موجب گردیده شاخص های مرتبط با مناطق محروم در زمینه های اصلی زیربنایی از قبیل برق رسانی، آب آشامیدنی، راه روستایی، فضاهای آموزشی در مقاطع سه گانه، مخابرات و امور بهداشتی از رشد خوبی برخوردار گردد. 
با توجه به مجموعه اقدامات انجام شده، کاهش سطح محرومیت مناطق محروم سابق و بهبودی شرایط زیرساخت ها و امور عمرانی این مناطق در طول سال های گذشته و لزوم توجه به سایر موضوعات روستایی در سال 1390 مسئولیت امور توسعه روستایی به این دفتر محول گردید و لذا با عنوان مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با رویکرد توجه همه جانبه به مسائل روستاها حوزه فعالیت این مرکز به کلیه روستاهای کشور گسترش یافت. هدف از راه اندازی مرکز توسعه روستایی، سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و اجرای برنامه راهبردی در امور توسعه روستایی زیرنظر مستقیم ریس جمهور می باشد. مسئولیت ریاست این مرکز از ابتدای تأسیس دفتر مناطق محروم کشور در سال 1368 به جناب آقای جلیل بشارتی مشاور رییس جمهور و رییس مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور واگذار گردید.
از ابتدای پروژه خیریه نورآوران سلامت، این مرکز همکاری گسترده ای با آن داشته است. شناسایی و انتخاب محل مناسب برای حضور نورآوران سلامت توسط مرکز انجام شده، سپس با استانداری و دانشگاه علوم پزشکی استان مورد نظر هماهنگی لازم را به عمل آورده و پیش از انتقال کلینیک های سیار، بازدیدی از محل به عمل می آید. در این بازدیدها که برخی از اعضای تیم اجرایی نورآوران سلامت به همراه تعدادی از مدیران ارشد مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور حضور دارند، امکانات فنی و زیرساختی مورد نیاز پروژه به اطلاع مسئولان محلی رسانده می شود. سپس پیگیری های لازم از سوی مرکز و خیریه نورآوران جهت تأمین این نیازها انجام شده و در نهایت کلینیک ها طبق زمان بندی به منطقه اعزام شده و درمان بیماران آغاز می شود.
در تاريخ اول مهرماه 1391 و با شروع دوره بازنشستگي جناب آقاي جليل بشارتي، جناب آقاي سيد عباس پورهاشمي رياست مركز توسعه روستايي و مناطق محروم كشور را برعهده گرفت و همكاري مركز كماكان و با قوت بيشتر با مجموعه نورآوران سلامت ادامه دارد. در اين راستا نيز جناب آقاي عليرضا ابوالفتحي مدير كل امور اجتماعي مركز به عنوان نماينده تام الاختيار، مباحث مربوط به ارائه خدمات نورآوران سلامت در سطح نقاط روستايي و محروم كشور را دنبال و با توجه به اهميت موضوع در جلسات و سفرهاي مربوطه شخصاً حضور مي يابند.
از سال 1392 نیز با بازنشستگی جناب آقای پورهاشمی ریاست مرکز به عهده جناب آقای سید ابوالفضل رضوی سپرده شد و با ارتقاء جایگاه مرکز مسئولیت معاونت معاون اول نیز از آثار حضور ایشان بوده . متعاقباً آقای مهندس ابوالفتحی همچنان به عنوان نماینده آن مرکز همکاری تنگاتنگی با مجموعه خیریه نورآوران دارد.