در حال بارگذاری ...
صفحه اصلی  / ثبت نام جهت همکاری

ثبت نام جهت همکاری


چشم‌پزشکانی که علاقمند به همکاری در این امر خیرخواهانه و غیر انتفاعی بوده و یا تمایل در مشارکت در هزینه‌های اجرایی آن دارند می‌توانند با تکمیل فرم زیر همکاری خود را اعلام نمایند.
ثبت نام جهت همکاری
نام و نام خانوادگی :  
رشته :
فوق تخصص :
شماره نظام پزشکی :  
سن :  
جنس :
تلفن همراه :
تلفن منزل :
تلفن محل کار :  
آدرس :

    

    
حداکثر تعداد روزی که در سال آماده همراهی با کلینیک هستم:
مایل به مشارکت در هزینه‌های اجرایی کلینیک به میزان ريال هستم.