در حال بارگذاری ...
صفحه اصلی  / همکاران / شرکت های حامی طرح

شرکت های حامی طرح

 • شرکت صوفیا طب
  • دستگاه فیکو، لنز داخل چشمی و ابزار جراحی
 • شرکت آلمان اپتیک
  • تهیه قاب، شیشه و آماده سازی عینک
 • شرکت پزشکی لردگان
  • لنز داخل چشمی
 • بیمه البرز
  • بیمه پرسنل، تجهیزات و کلینیک های سیار
 • آقای میرصدرالدین رضوی طوسی
  • تهیه قاب، شیشه و آماده سازی عینک
 • شرکت بیناساز ابزار
  • تخفیف در ارائه ابزار جراحی
 • شرکت سامان ماهواره
  • ارتباط ماهواره ای
 • شرکت سپاهان سامع
  • لنز داخل چشمی
 • شرکت K Com System
  • تخفیف در اجاره دستگاه ویدئو کنفرانس
 • شرکت نگاه طب
  • ژل داخل چشمی
 • شرکت گلبندی
  • لنز داخل چشمی
 • شرکت ساران تجارت
 • شرکت دیدگاه طب